ניהול מכרזים

ניהול מכרזים

ניהול מכרזים

לכל ארגון מערך הסעדה המתאים לו ביותר.
בעזרת מערך ניהול מכרזים יעיל, מקיף ומתקדם נתאים את מערך ההסעדה האידיאלי לצרכי הארגון.
בתום התהליך, יוצגו לארגון הצעות מפורטות מהחברות שנמצאו מתאימות לדרישות ומתוכן ייבחר
נותן השירות המתאים ביותר.


בוחרים יחד את קבלן המזון האידיאלי עבורך,
מהם צרכי הארגון? מהם הצרכים של קהל הסועדים? מהן הציפיות שלך ממפעיל מערך ההסעדה? כיצד תדע לבחור את
החברה המתאימה לך ביותר? כיצד בוחרים חברה יציבה ונמנעים מהחלפה תדירה של הספק? על מה מומלץ לתת דגש
וממה חשוב להיזהר?
הגדרת מערך הסעדה מתאים ולאחר מכן בחירת מפעיל למערך זה, הנו תהליך מורכב המצריך לקיחת משתנים רבים
בחשבון. לשם כך, פיתחה חברת LAC מודל להכנת מכרזים מסודר ומדויק, המסכם את כל המאפיינים הדרושים לך. בין שירותי ייעוץ קולינרי, אנו מעניקים שירות לחברות וארגונים המעוניינים לצאת למכרז או לקבלת הצעות בנוגע להפעלת מערך ההסעדה בארגון. אנו
מלווים את הארגון לאורך כל שלבי בניית המכרז, החל מהבנת צרכי הארגון והסועדים ועד לבחירת הקבלן המתאים ביותר
וכניסתו להפעלה מלאה של מערך המזון. ככל שנגדיר יחד טוב יותר את דרישות הארגון, נוכל להתאים עבורו את חברת
ההסעדה המתאימה ביותר.

השלב המקדמי
השלב הראשון בהכנת המכרז הוא בניית שאלון סקר צרכים לארגון, המהווה בסיס לבניית המכרז. המכרז משכלל את כלל
צרכי הארגון כפי שהוגדרו: תקציב, מערך ההסעדה הקיים או המתוכנן, שאיפות הארגון מבחינה קולינארית, בטיחות מזון וקיום
תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל, צרכים ספציפיים של המתקן, הארגון ומפעיל מערך ההסעדה.

ספר המכרז
ספר המכרז מסכם את כלל הצרכים שהוגדרו על-ידי הארגון. פרט לגוף המכרז, כולל ספר המכרז נספחים בנושא ביטוח,
ערבויות, שמירת סודיות, חוזה התקשרות משפטי ונספחים שונים על-פי הצורך.

ספר המכרז מכיל את הפרקים הבאים:
החלטה על תנאי סף - הבהרות ותנאים מקדימים.
אפיון האתר והצרכים.
התחייבויות המפעיל - תקני כוח אדם, שעות פעילות, משימות אחזקה ונקיון וכו’.
יחסים כספיים.
מבנה ארוחות ומגוון, כולל טבלאות משקל ומפרטי תפריט.
הנחיות ופעילויות מיוחדות בנושאי מזון – ימי עמים, פינות שף, ארוחות חלביות ועוד.
ציוד- אספקה ואחריות.
מסמכים להגשה והצעות מחיר.
חוזה התקשרות.
הסדרת תהליך כניסת הקבלן להפעלת חדר האוכל והמטבח.
נספחים.

תהליך המכרז
לאחר קבלת אישורי הארגון לחוברת המכרז ) RFI, RFP ( מופץ המכרז לחברות שנבחרו, או נמכר למעוניינים במקרה של
פרסום רחב. לאחר קבלת ההצעות מתקיים תהליך ניפוי מועמדים שנמצאו לא מתאימים ודירוג המועמדים המתאימים. לצורך
גיבוש ההחלטה הסופית מתקיימים סיורים ופגישות עם המציעים שהגיעו לישורת האחרונה.

לוחות הזמנים לביצוע המכרז
אפיון צרכים - עד שבועיים.
כתיבת חוברת המכרז (טיוטא ראשונה) - עד שבועיים.
אישור חוברת המכרז על ידי נציגי הארגון.
פרסום מכרז וקבלת ההצעות, כולל סיור קבלנים - עד שבועיים.
בחירת קבלן - כולל סיורים אצל קבלנים רלוונטים -עד שבועיים.
סך הכל: כעשרה שבועות מתחילת התהליך ועד סיומו.

כל הזכויות שמורות © ל-חברת LAC בע"מ