ניהול סיכונים

ניהול סיכונים עם חברת LAC

ניהול סיכונים

ניהול סיכונים עם חברת LAC

ניהול סיכונים עם חברת LAC

ניהול סיכונים עם חברת LAC

ניהול סיכונים

ניהול תחום המזון ללא פיקוח חושף את הארגון לסכנות תברואתיות חמורות העלולות לפגוע ברווחיותו ובתדמיתו העסקית.
המודל הייחודי לניהול סיכונים בו אנו נעזרים, מבטיח בקרה צמודה על כל שלב ושלב בתהליך, דרישה לעמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר ואספקת מוצר בטוח תוך יצירת חוויה גסטרונומית לסועד.


סטנדרט חדש לארגון
האם אתה בטוח כי המזון המסופק לקהל הסועדים נקי ובטוח לאכילה?
בטיחות היא הבסיס החשוב ביותר להתנהלות תקנית של ארגון מסודר, על אחת כמה וכמה כשמדובר בניהול מערך המזון,
הפרוץ לסיכונים בטיחותיים. ניהול לקוי מהווה סיכון בטיחותי ובריאותי, העשוי ליצור אחריות שילוחית למנהלים, ולעתים אף
מצבים של העדר כיסוי ביטוחי. בחברת LAC פותח מודל ייחודי המסייע בניהול הסיכונים במערך כה רגיש של בטיחות מזון.

מהם הסיכונים?
רכישת חומרי גלם מספקים לא מאושרים.
שימוש במזון לא טרי כתוצאה מנסיון לחסוך בעלויות.
עירוב חומרי גלם המעודד זיהומים צולבים.
מיחזור מזון.
עבודה שלא ע"פ אזורי עבודה.
חוסר מודעות לסיכונים ו/או עצלנות עובדים.
העדר משמעת ועבודה שלא על פי נהלים.
שימוש במתקנים לא מתאימים.
טמפרטורת הובלת מזון לא תקינה המעודדת התפתחות חיידקים.
הובלת מזון באופן לא מוגן או במכלים לא תקניים המאפשרים זיהומים.
התוצאה האפשרית: הרעלת מזון, הגורמת להשבתת עובדים ונזקים כלכליים ותדמיתיים. במקרה חמור יותר- אשפוז וחלילה
מוות.

מודל הבטחת האיכות ובקרת תהליכים
לחברת LAC ניסיון עשיר בתחום בטיחות המזון וייעוץ קולינרי בנושא ניהול סיכונים במערכי הסעדה בארגונים. מטרתנו היא מזעור
הסיכון והפקת מוצר בטוח ואיכותי לסועד. נציגי החברה בודקים ומפקחים על הפעולות המתבצעות במערך המזון בארגון, החל
משלבי אספקת חומרי הגלם, דרך תהליך הייצור ועד ההגשה ללקוח. לשם כך פיתחנו מודל ייחודי לאיתור נקודות כשל בתהליך,
המותאם בתדירות הבדיקה לכל ארגון, עם חבילת בדיקות משולבות הכוללות:
בקרת תהליכים.
בקרת תברואה.
בקרת בטיחות מזון.
בדיקות מיקרוביאליות.
ביקורת לקוח סמוי.
בטיחות בעבודה.
בקרת תשתית.
בקרת ציוד.
מעקב אחר ביצוע תיקון הליקויים שאותרו.
תחקור אירועים חריגים.

התוצאות נמדדות בסקלת מדידה הממחישה ומאפשרת לבחון את איכות השירות המסופקת על-ידי מפעיל מערך ההסעדה
ולאבחן את נקודות הכשל בתהליך. אנו מקפידים לבצע מעקב על-מנת לוודא שהליקויים שנמצאו אכן תוקנו. כמו כן, במידת
הצורך, אנו מקפידים לנהל תחקור מלא של אירועים חריגים. המדידה הכמותית מאפשרת מעקב שוטף אחר התקדמות מפעיל
מערך ההסעדה בנושא בטיחות המזון ושמירת כללי היגיינה וסניטציה נאותים במקביל לבחינת איכות השירות המסופקת על-ידו.

התוצאות מדברות בעד עצמן
הצלחת המודל והשיפור המשמעותי באיכות השירות ובבטיחות המזון ואיכותו, ניכר בכל מקום בו הונחל.
אנו שואפים להשיג עבור לקוחותינו:
מוצר בטוח ואיכותי.
שיפור משמעותי באיכות המזון ובשביעות רצון הלקוחות.
שביעות רצון גבוהה ממזון טרי, עשיר ומגוון.
פיקוח ובקרה מלאים על פעילויות מפעיל מערך ההסעדה.
קיום תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל על פי תקנות משרד הבריאות.
הימנעות מהחלפת קבלני מזון באופן תדיר.
ווידוא תאימות חוזית של הקבלן מול החוזה.

כל הזכויות שמורות © ל-חברת LAC בע"מ