HACCP
HACCP- Hazard Analysis Critical Control Points 

חברת LAC המתמחה בייעוץ קולינרי, יודעת לזהות, להעריך ולשלוט בגורמי סיכון משמעותיים לבטיחותו של מוצר הזנה.

אודות התקן
השיטה מבוססת על שבעה עקרונות מרכזיים לבקרת בטיחות מזון
גישה זו מזהה את כל הסיכונים אשר עלולים להתרחש בכל אחד משלבי ייצור מזון. השיטה קובעת היכן להניח בקרות "בנקודות הסיכון" כדי למנוע אפשרות של זיהומים החל משלב הגידול החקלאי, דרך עיבודו בקו הייצור ועד המוצר הסופי המגיע לצרכנים. השיטה פותחה בשנות השישים של המאה ה-20 על ידי חברת פילסברי (Pillsbury) ו- NASA במעבדות צבא ארצות הברית.
 

העקרונות של HACCP 
העקרונות המנחים את השיטה פורסמו ב-Codex Alimentarius Commission, המפרט הנפוץ בעולם למזון בטוח שהוסכם עליו במסגרת הבינלאומית של האומות המאוחדות:

1. בצוע סקר סיכונים מדעי ושיטתי ותאור פעולות מניעה לסיכונים אלו (ביולוגיים, כימיים ופיזיקלים).
2. איתור נקודות בקרה קריטיות - (Critical Control Points ((CCP.
3. הגדרת גבולות קריטיים עבור נקודות אלו - טווח אשר מחוצה לו המוצר יחשב כלא בטוח.
4. קביעת אמצעים לניטור בנקודות הבקרה וקביעת נהלים מתוך תוצאות הניטור לכיול הבקרה על פי הגבול הקריטי.
5. קביעת הפעילות המתקנת במידה וקיימת סטייה מהגבולות הקריטיים שנקבעו.
6. תיעוד כל הפעולות הננקטות בכל שלבי התהליך והבקרה - משמש כהוכחה לעמידת היצרן בתקנים ונקודות הבקרה שנקבעו.
7. קביעת נהלים על מנת לאמת שהמערכת ותהליכיה פועלים כנדרש בצורה אפקטיבית.

למי מיועד התקן
התקן מיועד לכל הארגונים בשרשרת המזון על מנת להבטיח מוצרים בטוחים.
ארגונים בשרשרת המזון הינם חקלאים, יצרני חומרי גלם, יצרני חומרי עזר ותוספים,יצרני מזון ומשקאות, בתי אריזה, ארגונים הנותנים שירותי אחסון או הובלה ומרכזים לוגיסטיים. כמו כן, התקן מיועד גם לארגונים המשיקים לתעשיית המזון ביניהם: יצרני אריזות, יצרני חומרי ניקוי וחיטוי ויצרני ציוד לתעשיית המזון.
קבצים מצורפים
כל הזכויות שמורות © ל-חברת LAC בע"מ