ISO 22000:2005
ISO 22000
תקן ISO22000, נועד לפרט את הדרישות ממערכת ניהול בטיחות מזון, כדי להבטיח שהמזון בטוח בזמן צריכתו על ידי האדם. בכל הארגונים המעורבים בשרשרת יצור המזון, המעונינים ליישם באופן שוטף מערכות המספקות מוצרים בטוחים, ניתן ליישם את התקן. כמו כן, על מנת לעמוד בדרישות תקן ISO 22000:2005 יש להשתמש במשאבים פנימיים או חיצוניים.

חברת LAC משתמשת בתקן ISO ותעזור לכם להפוך את העסק שלכם לבטח ואמין יותר בכל הקשור בבטיחות מזון

תקן ISO 22000:2005 כולל בתוכו את הדרישות המאפשרות:
* תכנון, הפעלה, תחזוקה ועדכון מערכת ניהול בטיחות מזון במטרה לספק מוצרים בטוחים. 
* מילוי הנהלים, החוקים והתקנות של בטיחות מזון.
* הערכת דרישות הצרכן והתאמתן לדרישות ולנהלים המתייחסים לבטיחות מזון.
* העברת נושאי בטיחות מזון לספקים, צרכנים וגופים אחרים הקשורים בשרשרת המזון.
* הבטחת הצהרת בטיחות המזון שהארגון התחייב לה.
* הדגמת נושא בטיחות המזון לגופים רלוונטיים בעלי עניין.
* תיעוד ורישום מערכת ניהול בטיחות המזון של הארגון על ידי גוף חיצוני, או ביצוע הערכה/ הצהרה עצמית והתחייבות ל- 22000:2005 ISO.

דרישות התקן:
* מחקרי HACCP עדכניים
* מחייב את כלל המפעל
* עמידה בכל דרישות החוקים והתקנות הישימות הקשורות לבטיחות מזון במסגרת מערכת ניהול בטיחות המזון בארגון.
* ניתן ליישם תקן בינלאומי זה ללא תלות בתקני מערכות ניהול אחרות.
* ישום PRP

 
קבצים מצורפים
כל הזכויות שמורות © ל-חברת LAC בע"מ